Січнева педагогічна рада

Питання “Формування цілісного світогляду, наукового мислення, вмінь і навичок наукового пізнання світу, розвиток пізнавального інтересу до сутності природних закономірностей на уроках фізики, хімії, астрономії, природознавства. Результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів та стан викладання природничих наук у 5-11-х класах” обговорене на січневій педагогічній раді Черкаської ЗОШ №8, а саме: про  завдання освітньої галузі “Природознавство” Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та їх реалізацію вчителями, актуальність STEM-освіти, як основу підготовки фахівців в області високих технологій (Бузницька О.М.), моніторингові дослідження  природничих наук (Ляшенко Т.Д.),  використання серверів та платформ на допомогу в роботі вчителя й особливості проведення кейс-уроків (Овчаренко С.М.) та як провести цікаві хімічні дослідження в домашніх умовах (Косоговська Л.С.).

Show Buttons
Hide Buttons