12.01.2018 archive

Січнева педагогічна рада

Питання “Формування цілісного світогляду, наукового мислення, вмінь і навичок наукового пізнання світу, розвиток пізнавального інтересу до сутності природних закономірностей на уроках фізики, хімії, астрономії, природознавства. Результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів та стан викладання природничих наук у 5-11-х класах” обговорене на січневій педагогічній раді Черкаської ЗОШ №8, а саме: про  завдання освітньої галузі “Природознавство” …

Continue reading

Show Buttons
Hide Buttons