План виховної роботи

План виховної роботи на 2023/2024 навчальний рік

ВЕРЕСЕНЬ

Тематичний місячник: попередження дитячого травматизму, дорожньо-транспортних пригод, протипожежної безпеки

Мета: запобігання дитячому травматизму, формування в учнів свідомого ставлення до власного життя та здоров’я, потреби дотримуватися  елементарних вимог безпеки життєдіяльності,   створення належних умов щодо охорони праці

 

Заходи

Терміни

Відповідальні Контроль Примітки
1 2 3 4 5 6
Організаційна діяльність:
1. Видати організаційні накази:

·         про призначення керівників гуртків, клубів, об‘єднань за інтересами.

·         про організацію чергування

·         про затвердження структури контролю за відвідуванням учнями навчальних занять

·         про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів

·         про організацію  превентивної роботи з учнями

·         про організацію  роботи з пропаганди здорового способу життя  та валеологічному вихованню учнів

·         про продовження роботи ради профілактики правопорушень серед учнів

·         про організацію роботи щодо попередження жорстокого поводження з дітьми

або реальної загрози його вчинення.    .

·         про організацію роботи щодо запобігання дитячому травматизму в навчальний час

·         про проведення місячника попередження дитячого травматизму, дорожньо-транспортних пригод, протипожежної безпеки.

До

01.09.

ЗДВР Накази
2. Провести рейд «Урок» по виявленню учнів, які не приступили до навчання без поважних причин До 05.09. ЗДВР,

Класні керівники

Звіт
3. Спланувати спільну роботу  з КМСД,ЦССДСМ на І семестр   навчального року До

12.09.

Спільний план
4. Провести соціальну паспортизацію До 01.10. Соціальний

педагог

 

Соціальний паспорт, списки
5. Провести  громадський огляд стану утримання, навчання і виховання  дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-інвалідів До 09.10. Соціальний

педагог

 

Акти, списки, звіт
6. Скласти графік проведення класних годин на І семестр навчального року До 15.09

 

ЗДВР Графік
7. Скласти графік роботи шкільних гуртків, секцій, клубів на І семестр навчального року До 15.09

 

ЗДВР План
8. Скласти графіки чергування учнів До 01.09 ЗДВР Графік
9. Провести установче засідання Ради профілактики правопорушень учнів Ост. середа

 

 

ЗДВР Протокол

План роботи ради

10. Скласти план проведення місячника попередження дитячого травматизму, дорожньо-транспортних пригод, протипожежної безпеки. До 01.09. ЗДВР
11.

 

Зібрати інформацію про батьківські комітети класів До 12.09. ЗДВР Список
12. Спланувати роботу батьківської ради До 15.09. ЗДВР План
13. Провести засідання батьківської ради До 15.09. ЗДВР Протокол
14. Спланувати відзначення пам’ятних дат:

·         День фізкультури і спорту

·         День миру. Проект «Діти України за мир у всьому світі»

·         День туризму

 

14.09

21.09

 

27.09

Внутрішкільний контроль та аналітична діяльність
1. Проаналізувати стан працевлаштування випускників 9,11 класів До 05.09. звіт
2. Проаналізувати стан злочинності серед учнів за 9 місяців До 21.09. ЗДВР Статистичний звіт
3. Проаналізувати  стан охоплення навчаннями учнів До 05.09. ЗДВР Інформація
4. Перевірка учнівських щоденників До 22.09. ЗДВР наказ
5. Перевірити стан планування класними керівниками виховної роботи на І семестр навчального року До 01.10. ЗДВР наказ
6.        Видати аналітичні накази:

·         Про результати працевлаштування учнів

·         Стан роботи по попередженню дитячого травматизму під час навчального процесу

·         Про перевірку учнівських щоденників

 

.

 

До 01.10.

 

 

 

 

ЗДВР

 

 

накази

 
Методична робота
1. Провести засідання методичного об’єднання класних керівників і спланувати роботу методоб’єднання класних керівників на навчальний рік Заст. директора з ВР Протокол
2. Провести засідання голів методичних об’єднань класних керівників по питаннях ведення документації МО Заст. директора з ВР План
3. Підготовка інформаційно-методичної бази для проведення місячника профілактики травматизму. Упродовж місяця ЗДВР Матеріали
4. Провести наради класних керівників по питаннях:

·         «Основні напрямки виховної роботи школи у 2019–2020 навчальному році»

·         Ведення документації класних керівників

·         З організації місячника безпеки життєдіяльності

 

 

05.09.

12.09.

 

 

 

Плани
Загальношкільні заходи
1. День Знань. Урочисте свято, присвячене початку нового навчального року 02.09. ЗДВР, педагог-організатор Сценарій
2. Фотовиставка «Незабутні миттєвості літа» 09.09- 16.09 Класні керівники
3. Місячник попередження дитячого травматизму, дорожньо-транспортних пригод, протипожежної безпеки. Упродовж місяця

 

 

План

Плакати,

завдання, сценарій

4 День фізкультури і спорту. 14.09. Вчителі фізкультури Плакати,

завдання, сценарій

7 День миру. Проект «Діти України за мир у всьому світі»

 

    21.09. Класні керівники
8 Презентація роботи гуртків Упродовж місяця

 

ЗДВР,

Педагог – організатор

Плакати,

завдання, сценарій

9 Олімпійський тиждень 09.09.- 16.09. Вчителі фізкультури
Заходи по класах
1. Перший урок 02.09. Класні керівники Сценарій, конспект
2. Проведення виховних годин:

·   статут, права та обов’язки учнів

·   головні правила нашого колективу

Протягом місяця Класні керівники План-конспект
3. Проведення класних зборів

·   розподіл доручень і обов’язків серед учнів класу.

·   вибори делегатів на загальношкільну учнівську конференцію

·   Заняття в рамках програми громадянського виховання:

Світ моїх почуттів – 5 кл

Грані моєї особистості – 6 кл.

Як поважати себе- 7кл.

Розуміти себе – 8 кл.

Життєві цінності- 9 кл.

Думки про щастя- 10 кл.

Відповідальне ставлення до життя- 11кл

  02.09. -07.09.

 

 

 

Класні керівники

 

 

Протокол Інф-я   бланк
4. Проведення  установчих батьківських зборів (вибори батьківського комітету) До 16.09.

 

Класні

керівники

Протокол

 

Інф-я про БК
5. Провести інструктажі з ТБ під час навчально-виховного процесу, оформити сторінку в класному журнал

·     Вступний  інструктаж.

·     Правила дорожнього руху

·     Протипожежна безпека

·     Безпечна поведінка під час роботи з електроприладами, газом та в умовах з підвищеною небезпекою для життя і здоров’я дітей.

·     Правила поведінки .

До 03.09

 

Класні керівники Запис в журналі
6. Оформлення класних куточків Упродовж місяця Класні  керівники Класний

куточок

7. Соціальна паспортизація класу До 16.09. Класні керівники

 

ЖОВТЕНЬ

 

Тематичний місячник: національного виховання

Мета: формування у дітей національної свідомості, усвідомлення належності до рідної землі, народу; визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини; виховання почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщині;формування у дітей толерантного ставлення до інших культур і традицій;виховання в учнів негативного ставлення до будь-яких форм насильства; активне запобігання виявленню деструктивного націоналізму, шовінізму, фашизму

 

Заходи

Терміни

Відповідальні Контроль Примітки
1 2 3 4 5 6
Організаційна діяльність:
1. Видати організаційні накази:

Про проведення місячника

До 03.10. ЗДВР Накази
2. Спланувати проведення місячника До 03.10. ЗДВР План
3. Спланувати проведення тижня правових знань До 03.10. ЗДВР План
4. Скласти план проведення батьківського лекторію. До 24.10. ЗДВР План
5. Провести раду профілактики 12.10. Соціальний педагог Протокол
6. Скласти карту зайнятості учнів у навчальному році До 17.10. Педагог-організатор, класні керівники Зведені дані
7. Спланувати відзначення пам’ятних дат:

·         День людей похилого віку.

·         День українського козацтва

·         День визволення України від німецько-фашистських загарбників.

 

01.10.

11.10.

28.10.

План
8. Спланувати роботу на осінніх канікулах До 24.10. План
Внутрішкільний контроль та аналітична діяльність
1. Проаналізувати  стан охоплення навчаннями учнів До 03.10. ЗДВР Інформація
2. Перевірка планування роботи гуртків на відповідність програмам, журнали До 07.10. ЗДВР Наказ
3. Проаналізувати підсумки проведення місячника  національного  виховання До 01.11. ЗДВР Наказ
4.        Видати аналітичні накази:

· Про підсумки громадського огляду

· Про стан організації роботи гуртків

· Про підсумки проведення місячника

 

 

До 01.11.

 

 

 

 

ЗДВР

 

накази

 

 

5.        Підготовка до педради

Формування соціального досвіду учнів у процесі правового та морального виховання

Упродовж місяця ЗДВР Доповідь  
Методична робота
1. Організація та проведення  методичного семінару для класних керівників 28-31.10. ЗДВР Протокол
2. Нарада керівників гуртків по підсумках перевірки планів та журналів 1.10. ЗДВР План
3. Провести наради класних керівників по питаннях:

· Проведення місячника  національного виховання

· Оформлення документації та звітності

07.10.

 

 

21.10.

 

ЗДВР

 

 

Плани
4. Підготовка інформаційно-методичної бази для проведення місячника Упродовж місяця ЗДВР Матеріали
5. Індивідуальні консультації ЗДВР
Загальношкільні заходи
1. Святкування Дня вчителя:

 

 

04.10.

Педагог-організатор

Керівники гуртків

Сценарій
2. Засідання органів учнівського самоврядування Упродовж місяця Педагог-організатор Протокол
 

3.

Тематичний день «Славне українське козацтво» 11.10 Класні керівники
4. Місячник  національного  виховання (за окремим планом)

 

Упродовж місяця ЗДВР План
5. Заняття щодо профілактики торгівлі людьми 27.10 Класні керівники Пам’ятка « Як не стати жертвою»
Заходи по класах
1. Проведення виховних годин

Заняття в рамках програми громадянського виховання:

·  Світ моїх почуттів – 5 –А, Б

·  Бути собою – 6 А, Б

·  Як поважати себе – 7 –А, Б

·  Розуміти себе- 8 А, Б

·  Життя як цінність- 9 -А

·  Творець своєї долі- 10 -А

·  Стратегія особистого самовдосконалення – 11-А

1 раз на тиждень Класні керівники План-конспект
2. Краєзнавчі екскурсії Упродовж місяця Класні керівники Фото
3. Батьківські збори До 24.10. Класні керівники Протокол
4. Інструктажі з ТБ про правила поведінки під час осінніх канікул. До 27.10. Класні керівники Записи в журналах
5. Участь у заходах місячника Упродовж місяця Учнівський актив фото

 

ЛИСТОПАД

 

Тематичний місячник: морально-етичного виховання

Мета: Розширення, поглиблення і систематизація знання дітей про моральні норми і правила культурної поведінки, прийняті в суспільстві; виклик у школярів бажання культурно поводитися, додержуватись правил для учнів та інших морально-етичних норм, формування практичних вмінь і навичок, звички культурної поведінки, турботливого ставлення до навколишнього світу; формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів, естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, розширення їх світогляду

 

Заходи

Терміни

Відповідальні Контроль Примітки
1 2 3 4 5 6
Організаційна діяльність:
1. Підготувати організаційні накази:

·         Про проведення місячника

·         Про участь у Міжнародній акції «16 днів проти насильства»

 

До 02.11.

 

До 11.11.

Накази
2. Спланувати  проведення місячника До 03.11. ЗДВР Положення, програма
3. Спланувати проведення заходів до Дня української писемності і мови До 05.11. ЗДВР

Вчителі укр..мови

План
4. Спланувати проведення акції пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. До 19.11. ЗДВР План
5. Спланувати проведення Дня толерантності, дня боротьби с палінням До 14.11. ЗДВР План
6. Організувати проведення батьківського лекторію на превентивну тематику До 20.11. ЗДВР План
7. Засідання Ради профілактики 16.11. Соціальний педагог Протокол
Внутрішкільний контроль та аналітична діяльність
1. Аналіз стану відвідування учнями  занять До 03.11. ЗДВР Інформація
2. Вивчення стану проведення заходів в межах місячника Упродовж місяця ЗДВР Наказ
3. Підготувати аналітичні накази:

·         Про стан індивідуальної роботи класних керівників  з учнями та батьками

·         Про підсумки проведення місячника морально-етичного виховання

ЗДВР Накази
Методична робота
1. Засідання МО класних керівників (згідно плану) ЗДВР Протокол
2. Методично-оперативні наради класних керівників:

·         проведення місячника.

·         участь класів у загальношкільних акціях;

·         документація та звітність;

·         підсумки ВК.

 

 

ЗДВР  

План, матеріали

3. Підготовка інформаційно-методичної бази для проведення місячника Упродовж місяця ЗДВР Матеріали
4. Індивідуальні консультації Упродовж місяця ЗДВР

 

Загальношкільні заходи
1. Заходи до Дня української писемності і мови (за окремим планом) 09.11 Педагог-

організатор

План, сценарій
2. Акція до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 22.11  Керівники гуртків Сценарій
3. Місячник  морально-етичного виховання (за окремим планом) Упродовж місяця ЗДВР План, матеріали
4. Акція «16 днів без насильства» – День толерантності 16.11. Соціальний педагог План, сценарій
5. Інтегрований тиждень «Українська кухня» 05.11-09.11 Вчителі-предметники
6. День учнівського самоврядування 27.11. Парламент План роботи
Заходи по класах
1. Проведення виховних годин 1 раз на тиждень Класні керівники План-конспект
2. Підготовка до участі у загальношкільних акціях Упродовж місяця Класні керівники
3.      ЗЗ Декада інтегрованих уроків «Мистецтво надає крила» Упродовж місяця Класні керівники

 

ГРУДЕНЬ

Тематичний місячник: громадянське виховання

Мета: утвердження  в учнів гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість; формування соціальної активності особистості кожної дитини на основі таких соціальних умінь: готовність до участі в процесах державотворення, здатності до спільного життя і співпраці у громадянському суспільстві, готовності взяти на себе відповідальність; здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів, здатності до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей; працелюбності особистості, відповідальності за свої дії; формування політичної та правової культури дітей та батьків засобами громадянської освіти

 

ЗАХОДИ

Терміни

Відповідальні Контроль Примітки
1 2 3 4 5 6
Організаційна діяльність:
1. Підготувати організаційні накази:

 

·         Про проведення Новорічних свят

·         Про організацію місячника

·         Про участь у міських заходах по святкуванню Нового року

·         Про забору користуватися петардами та вибухонебезпечними  іграшками

·         Про проведення роз’яснювальної роботи серед учнів щодо небезпеки перебування  на льоду

 

Упродовж місяця

 

ЗДВР Накази
2. Організація проведення заходів до 76-ї річниці визволення Черкас До 14.12. ЗДВР

Педагог-організатор

План
3. Організувати проведення конкурсу на краще оформлення кабінетів до Нового року До 14.12 ЗДВР Протокол
4. Організація і проведення акції «ВІЛ.СНІД» 30.11. Соціальний педагог Сценарій
5. Організація і проведення заходів до Дня людей з особливими потребами. До  03.12. Соціальний педагог План
6. Спланувати  проведення Новорічних світ До 15.12. ЗДВР План
7. Забезпечити запрошеннями на благодійні новорічні ранки дітей-інвалідів, дітей-сиріт, тих, які залишилися без піклування батьків та дітей з малозабезпечених родин До 19.12. Соціальний педагог
8. Засідання Ради профілактики 14.12. Соціальний педагог Протокол
9. Скласти план роботи на зимових канікулах До 25.12. ЗДВР План
Внутрішкільний контроль та аналітична діяльність
1. Аналіз стану відвідування учнями  занять До 02.12. ЗДВР Інформація
2. Вивчення стану роботи класних керівників та ПС з батьками До 28.12. ЗДВР Наказ
3. Вивчення роботи класних керівників та ПС з учнями, що перебувають на шкільному обліку. До 17.12. ЗДВР Наказ
4. Аналіз стану злочинності серед учнів за 2017 рік До 25.12. ЗДВР Стат. звіт
5. Аналіз виховної роботи  у І семестрі 2017-2018 навчального року До 25.12. ЗДВР Наказ
6. Підготувати аналітичні накази:

·         Про стан роботи класних керівників та ПС з батьками

·         Про підсумки проведення місячника

·         Про стан роботи класних керівників та ПС з учнями, що перебувають на шкільному обліку.

·         Про підсумки проведення Новорічних свят

·         Про підсумки виховної роботи  у І семестрі

До 25.12. ЗДВР Накази
7  Підготовка до педагогічної ради

Виховання громадянської відповідальності, формування правової культури, демократичних цінностей шляхом вдосконалення системи виховної роботи в закладі

До 25.12. ЗДВР  
Методична робота
1. Засідання МО класних керівників (згідно плану) ЗДВР Протокол
2. Методично-оперативні наради класних керівників:

·         проведення місячника;

·         участь класів у загальношкільних заходах;

·         документація та звітність;

·         підсумки ВК.

 

 

04.12.

11.12.

18.12.

25.12.

ЗДВР  

План, матеріали

3. Індивідуальні консультації Упродовж місяця ЗДВР

 

Загальношкільні заходи
1. Тренінгове заняття «ВІЛ.СНІД» 01.12. Соціальний педагог Сценарій
2. До 76-ї річниці визволення Черкас

–          екскурсії до музею

–          лінійка

14.12. Педагог-організатор керівники гуртків Сценарій
3. Всеукраїнський урок « Права людини». Засідання дебатного клубу 10.12. Вчителі  історії Сценарій
4. Конкурс малюнків та газет «Зимова фантазія» 18-25.12. Педагог-організатор Сценарій
5. Заняття в рамках програми громадянського виховання:

 

Упродовж місяця Класні керівники
7. Загальношкільне свято «Вечорниці на  Андрія». 14.12. Вчителі української мови
8. Новорічні свята (за окремим планом)
Заходи по класах Всеукраїнський урок « Права людини»
1. Проведення виховних годин

·         До Дня збройних сил України

·         До 76-ї річниці визволення Черкас

1 раз на тиждень Класні керівники План-конспект
2. Підготовка до участі у загальношкільних заходах Упродовж місяця Класні керівники Матеріали
3. Краєзнавчі екскурсії Упродовж місяця Класні керівники Фото
4. Батьківські збори 24-26.12. Класні керівники Протокол
5. Інструктажі з ТБ

·         Правила пожежної безпеки під час святкування Нового року.

·         Заборона користування петардами та іншими вибухонебезпечними речовинами.

·         Перебування на льоду.

·         Правила поведінки під час зимових канікул.

До 26.12. Класні керівники Записи в журналах

 

СІЧЕНЬ

Тематичний місячник:правової освіти

Мета: формування в учнів усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; визнання учнями пріоритету прав людини  як гуманістичної цінності; утвердження  в учнів гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість; формування політичної та правової культури дітей та батьків засобами громадянської освіти, розширення знань про закони та законодавчі системи; виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови

 

Заходи

Терміни

Відповідальні Контроль Примітки
1 2 3 4 5 6
Організаційна діяльність:
1. Підготувати організаційні накази:

  • Про проведення місячника
  • Про підготовку та проведення вечора-зустрічі випускників
До 11.01.

 

 

До 20.01.

ЗДВР
2. Скласти графік чергування вчителі та учнів на ІІ семестр  навчального року До 13.01. ЗДВР Графік
3. Скласти графік роботи гуртків на ІІ семестр 2019-20120 навчального року До 13.01. ЗДВР Графік
4. Скласти графік проведення виховних годин на ІІ семестр 2017-2018 навчального року До 13.01. ЗДВР Графік
5. Спланувати  проведення місячника правової освіти До 13.01. ЗДВР План
6. Спланувати проведення заходів до Дня Соборності України До 22.01. ЗДВР План
7. Спланувати проведення заходів пам’яті жертв голокосту. До 27.01. ЗДВР План
8. Засідання органів учнівського самоврядування Упродовж місяця Педагог-організатор Протокол
Внутрішкільний контроль та аналітична діяльність
1. Аналіз стану відвідування учнями  занять До 11.01. ЗДВР Інформація
2. Перевірка планування  класними керівниками виховної роботи на ІІ семестр 2018-2019 навчального року До 28.01. ЗДВР Наказ
3. Перевірка ведення документації шкільних гуртків До 30.01. Наказ
4. Аналіз заходів місячникаправової освіти До 28.01. ЗДВР Наказ
5. Підготувати аналітичні накази:

 

·         Про стан ведення документації шкільних гуртків

·         Про підсумки проведення місячника

До 28.01. ЗДВР Накази
Методична робота
1. Засідання МО класних керівників (згідно плану) До 11.01. ЗДВР Протокол
2. Методично-оперативні наради класних керівників:

·         проведення місячника

·         участь класів у загальношкільних заходах;

·         документація та звітність;

·         підсумки ВК.

 

06.01.

13.01.

20.01.

ЗДВР  

План, матеріали

3. Підготовка інформаційно-методичної бази для проведення місячника правового виховання

 

До 11.01. ЗДВР

Соціальний педагог

Матеріали
4. Індивідуальні консультації Упродовж місяця ЗДВР

 

Загальношкільні заходи
1. День дітей- винахідників (17.01) «Ми майбутнє України» 17.01.

 

кл. кер. Сценарій
2. День Соборності України 22.01. ЗДВР

Вчителі історії

План та матеріали
3. Міжнародний День пам’яті жертв Голокосту 27.01. ЗДВР

Вчителі історії

Заходи по класах
1. Проведення виховних годин 1 раз на тиждень Класні керівники План-конспект
2. Підготовка до участі у загальношкільних заходах Упродовж місяця Класні керівники
3. Краєзнавчі екскурсії Канікули Класні керівники Програма екскурсій

 

ЛЮТИЙ

Тематичний місячник: профілактика негативних проявів у поведінці учнів

Мета: сприяти формуванню особистості, зорієнтованої на конструктивну поведінку у складних соціальних умовах на чіткій і міцній морально-духовній основі; формування правової культури; створення у гімназії середовища, яке б сприяло формуванню позитивних якостей особистості

 

 

ЗАХОДИ

Терміни

Відповідальні Контроль Примітки
1 2 3 4 5 6
Організаційна діяльність:
1. Підготувати організаційні накази:

Про проведення місячника

До 03.02 ЗДВР
2. Спланувати проведення заходів до Дня вшанування пам’яті про воїнів, загиблих в Афганістані. До 15.02. ЗДВР План
3. Засідання органів учнівського самоврядування Щотижня Педагог-організатор Протокол
4. Спланувати проведення заходів до Дня памяті Героїв  Небесної сотні 20.02 Класні керівники
Внутрішкільний контроль та аналітична діяльність
1. Аналіз стану відвідування учнями  занять До 02.02. ЗДВР Інформація
2. Вивчення роботи учнівського самоврядування До 10.02. ЗДВР Педагог-організатор Наказ
3. Вивчення стану роботи з правового виховання та проведення тематичних класних годин До 28.02. ЗДВР Наказ
4. Підготувати аналітичні накази:

·         Про підсумки проведення місячника

До 01.03. ЗДВР Накази
Методична робота
1. Засідання МО класних керівників (згідно плану) ЗДВР Протокол
2. Методично-оперативні наради класних керівників:

·         проведення місячника здорового способу життя.

·         участь класів у загальношкільних заходах;

·         документація та звітність;

·         підсумки ВК.

 

05.02.

12.02.

19.02.

26.02.

 

ЗДВР  

План, матеріали

3. Підготовка інформаційно-методичної бази для проведення місячника правової освіти Упродовж місяця ЗДВР Матеріали
4. Індивідуальні консультації Упродовж місяця ЗДВР

 

Загальношкільні заходи
1. Зустріч з випускниками минулих літ 03.02. Педагог-

організатор кл. кер.

Сценарій
2. Декада інтегрованих уроків «Рух і час» 10.02-27.02 Вчителі-предметники
3. Шкільне свято “День Святого Валентина”

 

14.02. Вчителі іноземної мови Сценарій
4. День безпеки  в Інтернеті 06.02 Класні керівники
Заходи по класах
1. Заняття в рамках програми громадянського виховання:

Велика радість творити добро – 5 –А, Б

Мої права та обов’язки -6 –А, Б

Як приймати рішення – 7 – А, Б

Розв’язання проблем—8 – А, Б.

Мій добробут- 9 -А

Мій професійний вибір- 10 – А

Як навчитися діяти разом- 11 -А

02-29.02.

 

 

Класні керівники План-конспект
2. Підготовка до участі у загальношкільних заходах Упродовж місяця Класні керівники
3. Краєзнавчі екскурсії Канікули Класні керівники Програма екскурсій
4. Батьківські збори За графіком Класні керівники Протокол
5.

 

Інструктаж «Правила поведінки під час відлиги» До 27.02. Класні керівники

 

БЕРЕЗЕНЬ

Тематичний місячник: творчої особистості

Мета: розвиток творчого мислення та творчих здібностей учнів, створення умов для емоційного розвитку та  творчої реалізації школярів, формування в них позитивних особистих якостей, формування в учнів навичок спільної творчої діяльності, конструктивної поведінки, формування естетичних смаків, розвиток світогляду

 

Заходи

Терміни

Відповідальні Контроль Примітки
1 2 3 4 5 6
Організаційна діяльність:
1. Підготувати організаційні накази:

·         Про проведення місячника

ЗДВР
2. Організувати концерт Черкаського народного хору

(або музично-драматичний театр)

До 05.03. ЗДВР План
3. Спланувати та організувати святкування 8 Березня До 05.03. ЗДВР

Педагог-організатор

Сценарій
4. Організувати зустріч із представниками  вищих та спеціальних навчальних  закладів із випускниками 9-х, 11-х класів Упродовж місяця Соціальний педагог План
5. Організувати проведення моніторингу професійних нахилів випускників спільно  з міським центром зайнятості. Упродовж місяця Соціальний педагог Спільний план
Внутрішкільний контроль та аналітична діяльність
1. Аналіз стану відвідування учнями  занять До 02.03. ЗДВР Інформація
2. Аналіз стану злочинності  серед учнів за 3 місяці 2020  року До 26.03. ЗДВР Статистичний звіт
3. Аналіз роботи класних керівників, ПС, вчителів-предметників,  гуртків та клубів з профорієнтації

 

До 26.03. ЗДВР Наказ
4. Підготувати аналітичні накази:

·         Про стан роботи класних керівників, ПС, вчителів-предметників,  гуртків та клубів з профорієнтації

·         Про стан роботи класних керівників 10-11 класів по контролю за відвідуванням учнями школи

До 31.03. ЗДВР Накази
Методична робота
1. Засідання МО класних керівників (згідно плану) 25-29.03. Голови МО Протокол
2. Методично-оперативні наради класних керівників

·         участь класів у загальношкільних заходах;

·         документація та звітність;

·         підсумки ВК.

 

05.03.

12.03.

20.03.

27.03.

ЗДВР  

План, матеріали

3. Індивідуальні консультації Упродовж місяця ЗДВР

 

Загальношкільні заходи
1. Святкування Шевченківських днів 02-09.03. Кафедра укр.м. Сценарій
2. Свято до Дня 8 Березня – Дня жінок

 

07.03.

 

Педагог-організатор Сценарій
3. Участь в міському конкурсі “Мистецький дивосвіт” Згідно графіка Педагог-організатор Сценарій
4. Засідання органів учнівського самоврядування Щотижня Педагог-

організатор

Протокол
5. Засідання Ради профілактики 15.03. Соціальний педагог Протокол
Заходи по класах
1. Проведення виховних годин  в рамках програми громадянського виховання

·      Світ який я творю – 5 –А, Б

·      Шедеври світової культури -6 –А, Б

·      Я- громадянин світу – 7 – А, Б

·      Розмаїття та єдність світу—8 –А, Б

·      Суспільство і я – 9 -А

·      Міжнародне співтовариство- 10 -А

·      Прогнозування життєвих перспектив та    проектування професійної кар’єри – 11-А

1 раз на тиждень Класні керівники План-конспект
2. Святкування 8 Березня 07.03. Класні керівники Сценарій
3. Всесвітній день поезії. Конкурс читців.    21.03 Класні керівники Сценарій
4. Краєзнавчі екскурсії Канікули Класні керівники Програма екскурсій
5. Батьківські збори За графіком Класні керівники Протокол
6.

 

Інструктажі

·         Правила поведінки під час весняних канікул

·         Про заборону виходу на водоймища під час льодоходу.

До 25.03. Класні керівники

 

КВІТЕНЬ

Тематичний місячник: екологічне виховання

Мета:  формувати екологічну культуру і усвідомлення себе часткою природи; виховувати почуття  відповідальності за природу як національне багатство; ознайомити учнів з природними багатствами рідного краю, виховувати гуманне ставлення до навколишнього середовища, виховувати любов до природи, рідного краю, школи, виховувати почуття прекрасного; залучати учнів до екологічної та природоохоронної діяльності

 

Заходи

Терміни

Відповідальні Контроль Примітки
1 2 3 4 5 6
Організаційна діяльність:
1. Підготувати організаційні накази:

·         Про проведення  практики для учнів 5-8,10-х класів.

·         Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення учнів  у  2019 році

Упродовж місяця ЗДВР Накази
2. Організувати озеленення та впорядкування пришкільних ділянок, трудовий десант

5-11 класів на закріплених територіях

До 09.04. Класні керівники, вчителі біології Графік
Внутрішкільний контроль та аналітична діяльність
1. Аналіз стану відвідування учнями  занять До 02.04. ЗДВР Інформація
Методична робота
1. Методично-оперативні наради класних керівників:

·         участь класів у загальношкільних заходах;

·         документація та звітність;

·         підсумки ВК.

ЗДВР  

План, матеріали

2. Індивідуальні консультації Упродовж місяця ЗДВР

 

Загальношкільні заходи
1. До Дня Чорнобильської трагедії 26.04. Педагог-організатор класні керівники

Сценарій

2. Засідання органів учнівського самоврядування Щотижня Педагог-

організатор

Протокол
3. Засідання Ради профілактики Упродовж місяця Соціальний педагог Протокол
4. До Міжнародного дня астрономії. Перегляд наукового фільму 12.04. Класні керівники
5. Проведення інтегрованого дня довкілля 07.04. Вчителі-предметники
Заходи по класах
1. Тренінгові заняття до Дня  здоров’я. Виставка робіт «Здоров’я очима дітей» 1 раз на тиждень Класні керівники План-конспект
2. Підготовка до участі у загальношкільних заходах Упродовж місяця Класні керівники Сценарій
3. Участь у конкурсі «Кращий класний куточок» До 15.04. Класні керівники Куточок
4. Краєзнавчі екскурсії Канікули Класні керівники Програма екскурсій
5. Батьківські збори За графіком Класні керівники Протокол
6.

 

Інструктажі

·         Правила поведінки під час травневих свят

До 28.04. Класні керівники Запис в журналі

 

ТРАВЕНЬ

Тематичний місячник: патріотичне виховання

Мета: формування в учнів  духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини; відновлення і вшанування національної пам’яті; забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку

 

 

ЗАХОДИ

Терміни

Відповідальні Контроль Примітки
1 2 3 4 5 6
Організаційна діяльність:
1. Підготувати організаційні накази:

·         Про забезпечення безпеки на водоймищах протягом купального сезону 2019 року

·         Про посилення контролю за станом перебування дітей, схильних до негативних вчинків, у літній період 2019року

Упродовж місяця ЗДВР Накази
2. Скласти план проведення заходів до Дня Примирення До 06.05. ЗДВР План
3. Скласти план проведення Тижня безпеки життєдіяльності До 11.05. ЗДВР План
4. Організація проведення свята «Останній дзвоник»     До 23.05. ЗДВР Сценарій
5. Організація літнього відпочинку категорійних дітей та роботи пришкільного табору Упродовж місяця Соціальний педагог

Начальник табору

6. Організація контролю за учнями, що перебувають на шкільному обліку в літній період ЗДВР Соціальний педагог Наказ
Внутрішкільний контроль та аналітична діяльність
1. Аналіз стану відвідування учнями  занять До 03.05. ЗДВР Інформація
2. Аналіз роботи класних керівників, ПС, гуртків та клубів по патріотичному вихованню учнів До 25.05. ЗДВР Наказ
3. Аналіз стану злочинності серед учнів школи за 6 місяців 2020  року До 25.06. ЗДВР Статистичний звіт
4. Підготувати аналітичні накази:

·         Про стан роботи класних керівників, ПС, гуртків та клубів по  патріотичному вихованню учнів.

·         Про підсумки виховної роботи у ІІ семестрі 2019-2020 навчального року

До 01.06. ЗДВР Накази
Методична робота
1. Методично-оперативні наради класних керівників:

·         участь класів у загальношкільних заходах;

·         документація та звітність;

·         підсумки ВК.

 

07.05.

14.05.

21.05.

 

ЗДВР  

План, матеріали

2. Підведення підсумків роботи МО класних керівників До 30.05. Голови МО Протоколи, матеріали
3. Індивідуальні консультації Упродовж місяця ЗДВР

 

Загальношкільні заходи
1. Заходи до Дня Примирення. 07-09.05.  

ЗДВР

Педагог-організаторкласні керівники

Сценарій

2. Тиждень безпеки життєдіяльності (за окремим планом) 16-21.05. ЗДВР План
3. День подяки Упродовж місяця ЗДВР

 

Сценарій
4. Засідання органів учнівського самоврядування Щотижня Педагог-

організатор

Протокол
5. Свято «Останній дзвоник»
Заходи по класах
1. Проведення виховних годин 1 раз на тиждень Класні керівники План-конспект
2. Підготовка до участі у загальношкільних заходах Упродовж місяця Класні керівники Сценарій
3. Краєзнавчі екскурсії Канікули Класні керівники Програма екскурсій
4. Батьківські збори За графіком Класні керівники Протокол
5.

 

Інструктажі

·         Правила поведінки під час літніх канікул

·         Правила поведінки на водоймах.

До 30.05. Класні керівники Запис в журналі

 

 

Show Buttons
Hide Buttons