Переведення учнів на 2019-2020 н.р.

    Україна

Міністерство освіти і науки

Черкаська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 8

Черкаської міської ради Черкаської області

НАКАЗ

Від 12.06.2020 р.

85

м. Черкаси

Про  порядок  переведення і нагородження учнів

         На виконання наказу  МОН України від 08.05.2019 № 621, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України 29.05.2019 № 555/33526 «Про внесення змін до наказу МОН України  від 14.07.2015 № 762, листа МОН України від 22.07.2019 № 1/9

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора з  навчально-виховної роботи Ляшенко  Т.Д. довести до  відома  педагогічних  працівників зміст  даного  наказу.
 2. Педагогічним працівникам суворо дотримуватись норм Порядку  переведення  учнів (вихованців) закладу загальної  середньої  освіти   до  наступного  класу.
 3. Педагогічним працівникам, класоводам, класним керівникам переведення до  наступного  класу  учнів 3-8 класів, які  мають  оцінку 1,2,3 бали хоча б одного з предметів,:  українська мова, математика, алгебра, геометрія, здійснювати за  рішенням педагогічної  ради, погодження  одного з батьків  або  законних  представників  дитини та  за індивідуальним навчальним планом з  предметів,  за  якими було  виявлено початковий  рівень  навчання.
 4. Індивідуальний навчальний план  має  бути погоджений заступником  директора Ляшенко Т.Д. та  затверджений  директором  школи.
 5. Залишення учнів для повторного  здобуття  освіти  у тому  самому  класі  для  учнів  1-2 класів здійснювати  лише  за  ініціативи  батьків  у  формі  відповідної  письмової  заяви.
 6. Перевести учнів до наступного класу:

1-А класу до 2-А класу

 1. Бараненко
 2. Беля
 3. Бочаров
 4. Ващенко
 5. Волков
 6. Галка
 7. Дженжеруха
 8. Іщук
 9. Кайдаш
 10. Квітка
 11. Килинчкая
 12. Коротун
 13. Кучер
 14. Кучмій
 15. Лавріненко
 16. Ліла
 17. Маняк
 18. Онищенко
 19. Петренко
 20. Полікаренко
 21. Пражніцький
 22. Рибалка
 23. Савченко
 24. Святун
 25. Селянко
 26. Сидоров
 27. Хмель
 28. Шапошніков

1-Б  класу до  2-Б  класу

 1. Атамась
 2. Будник
 3. Василенко
 4. Воліцька
 5. Воліцький
 6. Гайдай
 7. Грібініченко
 8. Гончарук
 9. Гончарь
 10. Дерев’янко
 11. Дивнич
 12. Дивнич
 13. Ємець
 14. Жуль-Здорова
 15. Кацімон
 16. Коваль
 17. Линник
 18. Лихочас
 19. Лощинний
 20. Негрій
 21. Пащина
 22. Пишнюк
 23. Сапетко
 24. Сірченко
 25. Ситник
 26. Степанова
 27. Тупота
 28. Фесенко
 29. Чинбай
 30. Шаповал
 31. Шевченко
 32. Шевченко
 33. Стадник

1-В  класу до  2-В  класу

 1. Барановський
 2. Білобородов
 3. Бондаренко
 4. Вакуленко
 5. Крамаренко
 6. Лісіцин
 7. Мирон
 8. Павлінський
 9. Томак
 10. Шавров

2-А класу до 3-А класу

 1. Безбожний
 2. Блощаневич
 3. Бродовенко
 4. Висоцька
 5. Ворона
 6. Ворона
 7. Гаркава
 8. Гречка
 9. Гуртовенко
 10. Долженкова
 11. Жмур
 12. Ємел’янова
 13. Коваль
 14. Куліш
 15. Москаленко
 16. Наконечна
 17. Никанчук
 18. Нізельський
 19. Пасічник
 20. Разумкова
 21. Рубан
 22. Савісько
 23. Смик
 24. Цибровський
 25. Чигрин
 26. Шевченко

2-Б  класу до   3-Б класу

 1. Биковська
 2. Борисюк
 3. Горенко
 4. Івенко
 5. Калініченко
 6. Карибян
 7. Коваленко
 8. Кожин
 9. Колос
 10. Корбут
 11. Крамар
 12. Кармазін
 13. Левтєрова
 14. Мосіяш
 15. Печинська
 16. Рябовол
 17. Ткаченко
 18. Ткаченко
 19. Хацкіна
 20. Цвілюк
 21. Шумило
 22. Волкова
 23. Клок
 24. Безолюк

2-В  класу  до  3-В  класу

 1. Васильєва
 2. Герасименко
 3. Деркач
 4. Жила
 5. Заярнюк
 6. Ільченко
 7. Корнієнко
 8. Кривенко
 9. Лаптєв
 10. Мазур
 11. Миколенко
 12. Михайлов
 13. Мошенець
 14. Мовчан
 15. Приходько
 16. Пшеченко
 17. Саввопуло
 18. Солонько
 19. Суярко
 20. Фомічов
 21. Чорна

 2-Г  класу  до  3-Г  класу

 1. Василенков
 2. Зайцев
 3. Євсєєв
 4. Євсєєв
 5. Коваленко
 6. Марунич
 7. Потьомкін
 8. Токаренко
 9. Трава
 10. Трава
 11. Чайка
 12. Юзва
 13. Шкарупа

3-А класу до 4-А класу

 1. Анісімова
 2. Бірюков
 3. Вергун
 4. Воскреса
 5. Гунько
 6. Гусак
 7. Дегтеренко
 8. Дяченко
 9. Коцар
 10. Кошова
 11. Кашука
 12. Литвиненко
 13. Лі-цен-цу
 14. Онищенко
 15. Палій
 16. Полікаренко
 17. Різник
 18. Синьова
 19. Скубченко
 20. Сурухан
 21. Ткаченко
 22. Томенко
 23. Чайчук
 24. Чайчук
 25. Чумак
 26. Шрамко
 27. Нішкевич
 28. Драган

3-Б класу до 4-Б класу

 1. Алексенко
 2. Авдєєнко
 3. Безсмертний
 4. Бондарчук
 5. Веретільник
 6. Вітько
 7. Вдовиченко
 8. Гарматюк
 9. Гарматюк
 10. Демченко
 11. Дишлевий
 12. Діденко
 13. Желізняк
 14. Зоря
 15. Івенко
 16. Кармаліт
 17. Мущенко
 18. Онопрієнко
 19. Орленко
 20. Перевала
 21. Піхтор
 22. Семенчук
 23. Сабурова
 24. Терещенко
 25. Фесенко
 26. Черненко
 27. Чернявський
 28. Шилов

4-А класу до 5-А класу

 1. Беркут
 2. Блащук
 3. Блощаневич
 4. Березняк
 5. Дідур
 6. Дорошак
 7. Кононенко
 8. Колісник
 9. Кужман
 10. Кучугурний
 11. Малаховський
 12. Маняк
 13. Охріменко
 14. Петренко
 15. Поліщук
 16. Пономарьова
 17. Рівоненко
 18. Романова
 19. Романова
 20. Сапетко
 21. Соська
 22. Соська
 23. Сторчоус
 24. Хворостян
 25. Юхимук
 26. Якушенко
 27. Шулевський

4-Б класу  до  5-Б класу

 1. Возна
 2. Воробйов
 3. Демченко
 4. Железняк
 5. Журба
 6. Зоря
 7. Зайцева
 8. Каптан
 9. Кирпа
 10. Король
 11. Кравченко
 12. Лесик
 13. Осадчий
 14. Парубочий
 15. Пепчук
 16. Півень
 17. Польський
 18. Савченко
 19. Сапетко
 20. Сирота
 21. Сморжевський
 22. Степанов
 23. Тарнаурська
 24. Чабан
 25. Шевченко
 26. Шморгун

4-В класу  до  5-В класу

 1. Бойко
 2. Бондаренко
 3. Воліцький
 4. Ворона
 5. Дивнич
 6. Журбінський
 7. Ісаєв
 8. Іщук
 9. Кеба
 10. Карибян
 11. Ляш
 12. Максімчук
 13. Мамаєнко
 14. Махно
 15. Мирон
 16. Муратов
 17. Орлова
 18. Осадчук
 19. Осипенко
 20. Очеретяний
 21. Скиба
 22. Слюсар
 23. Таран
 24. Чорноіваненко
 25. Чулінда

5-А класу до 6-А класу

 1. Бабченко
 2. Бобик
 3. Богінський
 4. Голубченко
 5. Гордієнко
 6. Горенко
 7. Гребенщикова
 8. Гречихін
 9. Губко
 10. 10.Жила
 11. Кулешов
 12. Клюх
 13. Коваль
 14. Кузнецов
 15. Кузькова
 16. Кучер
 17. Лагно
 18. Мороз
 19. Меліхова
 20. Марунич
 21. Оберемко
 22. Подоліч
 23. Посипайко
 24. Руденко
 25. Савущик
 26. Савченко
 27. Савченко
 28. Савченко
 29. Чіпенко
 30. Чухрій
 31. Дацюра

5-Б класу до  6-Б класу

 1. Біла
 2. Бондаренко
 3. Боцва
 4. Бурий
 5. 5Вакуленко
 6. Вєчкаєва
 7. Гладка
 8. Григорьєв
 9. Дзюбан
 10. Жиров
 11. Згурська
 12. Зінченко
 13. Кириченко
 14. Клименко
 15. Кошовий
 16. Кочерга
 17. Литвин
 18. Ляш
 19. Мозгова
 20. Маскиса
 21. Онищенко
 22. Слєпов
 23. Сокол
 24. Тищенко
 25. Хозяєнок
 26. Фесенко
 27. Черненко
 28. Чернявський
 29. Штрик
 30. Постола
 31. Кожухівський

5-В класу до 6-В класу

 1. Богатіков
 2. Безпалов
 3. Дармостук
 4. Жулай
 5. Захарченко
 6. Казанцев
 7. Клименко
 8. Лаптєв
 9. Павлов
 10. Проворова
 11. Проворова
 12. Степаненко
 13. Юзва

6-А класу до 7-А класу

 1. Вергун
 2. Володимиров
 3. Воробйов 
 4. Гомола
 5. Гречка
 6. Дорошак
 7. Дубина
 8. Жало
 9. Зотова
 10. Коваленко
 11. Коробко
 12. Мушенко 
 13. Небензя
 14. Пащина
 15. Різник
 16. Рохман
 17. Саєнко
 18. Сізьон
 19. Сергієнко
 20. 2Шугало
 21. Яременко
 22. Бичок
 23. Ткачук

6-Б класу до 7-Б класу

 1. Бринь
 2. Білан
 3. Гончарь
 4. Гладка
 5. Дивнич
 6. Дядюша
 7. Дерев’янко
 8. Дерев’янко
 9. Коваленко
 10. Колісник
 11. Кузнець
 12. Кармазіна
 13. Лісецька
 14. Ничик
 15. Очеретяний
 16. Селянко
 17. Сімонов 
 18. Сокурець
 19. Сунчугашев
 20. Фролов
 21. 2Цісар
 22. Чумак
 23. Шпак

7-А класу до 8-А класу

 1. Бойко
 2.  Боброва
 3.  Бровко
 4.  Гордієнко
 5.  Дикун
 6. Дубровін
 7. Ємельянова
 8. Квітка
 9. Кучинська
 10. Коваленко
 11. Нижник
 12. Онопрієнко
 13. Осипенко
 14. Попова
 15. Пасменко
 16. Риженкова
 17. Смагін
 18. Токар
 19. Трофімов
 20. Фомічова
 21. Федченко
 22. Хвесик
 23. Щербина
 24. Шулевський

7-Б класу до  8-Б класу

 1. Алека
 2. Большакова
 3. Глушаков
 4. Демченко
 5. Іванова
 6. Кіруша 
 7. Колесник
 8. Кревега
 9. Луценко
 10. Мартинюк
 11. Мартись
 12. Малик
 13. Мураш
 14. Панасенко
 15. Проценко
 16. Садківський
 17. Тітаровський
 18. Уваров
 19. Фещенко
 20. Шаповал
 21. Яловенко
 22. Компанченко
 23. Ключник

8-А класу до  9-А класу

 1. Абзонь
 2. Амонська
 3. Асауляк 
 4. Брижак
 5. Ворона
 6. Гаркава
 7. Іваненко
 8. Ішкова
 9.  Козак
 10. Козка
 11. Кондратенко
 12. Кравченко
 13. Калесник
 14. Мамаєнко
 15. Михайлова
 16. Ревенко
 17.  Овдієнко
 18.  Онищенко
 19. Погоріла
 20. Скорик 
 21.  Слоквін
 22.  Щербина

8-Б класу до  9-Б класу

 1. Білокрис
 2. Бондаренко
 3. Бондарук
 4. Борисенко
 5. Гапоненко
 6. Дороніна
 7. Заяць
 8. Карбівничий
 9. Косян
 10. Красножон
 11. Кривенко
 12. Марченко
 13. Мудріцький
 14. Морєва
 15. Осадчий 
 16. Середюк
 17. Ткаченко
 18. Хозяєнок
 19. Чмиренко
 20. Чубенко
 21. Швець
 22. Шелепко
 23. Шинкаренко
 24. Найдишев

9-А класу до 10-А класу

 1. Брадунов
 2. Броварський
 3. Ганнич
 4. Ганнич
 5. Гетьман
 6. Іванов
 7. Каптан
 8. Кобилка
 9. Кузуб
 10. Мінакова
 11. Мостіцький
 12. Наконечна
 13. Олексієнко
 14. Пильник
 15. Синиченко
 16. Семенченко
 17. Сімонова
 18. Тищенко
 19. Саєнко
 20. Затулій

9-Б класу  до 10-Б класу

 1. Бевза
 2. Бойченко
 3. Бутенко
 4. Василенко
 5. Галяга
 6. Глухов
 7. Головіна
 8. Герасименко
 9. Дашковський
 10. Діброва
 11. Дудаурі
 12. Ключник
 13. Кравецький
 14. Шутюк
 15. Лаптєва
 16. Маріян
 17. Мушенко
 18. Онищенко
 19. Петренко
 20. Придворна
 21. Рєзнік
 22. Щербатюк

10-А класу до 11-А класу

 1. Гордієнко
 2. Гринь
 3. Зайцев
 4. Замогильна
 5. Іванова
 6. Крамаренко
 7. Кучеревська
 8. Мусієнко
 9. Мартиненко
 10. Олійник
 11. Орлов
 12. Подшибякін
 13. Рябець
 14. Севідов
 15. Сурухан
 16. Сушич
 17. Танасійчук
 18. Тертичний
 19. Шнирук
 20. Юрченко

6. За високі досягнення у навчанні нагородити Похвальним листом учнів:

 1. Вергун, ученицю 3-А класу
 2. Гунько, ученицю 3-А класуДрагана, учня 3-А класу
 3. Скубченко, ученицю 3-А класуТкаченко, ученицю 3-А класу
 4. Чайчук, ученицю 3-А класу
 5. Піхтара, учня 3-Б клас
 6. Перевалу, ученицю 3-Б класу
 7. Зорю, ученицю 3-Б класу
 8. Безсмертного, учня 3-Б класу
 9. Орленка, учня 3-Б класу
 10. Черненко, ученицю 3-Б класу
 11. Блащука, учня 4-А класу
 12. Кононенко , ученицю 4-А класу
 13. Маняк, ученицю 4-А клас
 14. Рівоненко, ученицю 4-А класу
 15. Соську, ученицю 4-А класу
 16. Юхимука, учня 4-Акласу
 17. Железняк, ученицю 4-Б класу
 18. Сапетко , ученицю 4-Б класу
 19. Максімчука , учня 4-В класу
 20. Слюсаря, учня 4-В класу
 21. Чулінду, ученицю 4-В класу
 22. Гребенщикову, ученицю 5-А класу
 23. Коваля, учня 5-А класу
 24. Марунич, ученицю 5-А класу
 25. Савченко, ученицю 5-А класу
 26. Рохман, ученицю 6-А класу
 27. Сокурець, ученицю 6-Б класу
 28. Боброву, ученицю 7-А класу
 29. Бровка, учня 7-А класу
 30. Смагіна, учня 7-А класу
 31. Коваленко , ученицю 7-А класу
 32. Ємел’янову, ученицю 7-А класу
 33. Трофімова, учня 7-А класу
 34. Ішкову, ученицю 8-А класу
 35. Іваненко, ученицю 8-А класу
 36. Сурухан, ученицю 10-А класу

7. Залишити на повторний курс навчання

 1. Учня  2-В класу  Жилу
 2. Учня 2-Г класу Лісового

8. Заступнику директора Ляшенко Т.Д. упродовж 5-ти робочих днів оприлюднити зміст наказу на офіційному  веб-сайті школи.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на  заступника  директора з навчально-виховної роботи Ляшенко  Т.Д.

Директор школи                                               Т.Б.Саєнко

 

 

Show Buttons
Hide Buttons